Join us! Ymunwch â ni!

We’ll be sharing freshly-cooked food and company on Christmas Day from 12-2pm, at no cost to you.

Pick up your ticket from Cegin Hedyn or order online here
Takeaways available

Bydd hwn yn gyfle i fwynhau a rhannu bwyd maethlon a chwmni da ar ddiwrnod Nadolig rhwng 12-2pm, a’r cyfan yn rhad ac am ddim.

Casglwch eich tocyn o Cegin Hedyn neu archebwch ar y we yma
Prydau tecawê ar gael